Các tính năng tiêu chuẩn bao gồm:

Hệ thống cân bằng điện tử/ Electronic Stability Program (ESP) Có
Hệ thống kết nối SYNC Điều khiển giọng nói SYNC1.1/ Voice Control SYNC1.1
Kiểu động cơ/ Engine Type Xăng 1.5L EcoBoost 16 Van/ 1.5L 16 valve EcoBoost